اخبارانرژی هسته‌ایبین‌الملل

ارائه گزارش رییس سازمان انرژی اتمی از تهیه سند جامع توسعه فناوری هسته ای

مالک شریعتی، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی، بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون به استماع گزارش معاون رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور در خصوص تهیه و تدوین سند جامع توسعه فناوری هسته ای کشور با افق ۲۰ ساله اختصاص داشت. بر اساس مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این سند باید تدوین گردد. متن اولیه این سند و کلیات آن از سوی رییس سازمان انرژی اتمی و معاونان وی به اعضای کمیسیون ارائه شد.

وی در ادامه اظهار کرد: آنچه که در این جلسه بر آن تاکید شد و رییس سازمان انرژی اتمی نیز آن را تایید کرد این بود که ما باید صنعت هسته ای را به مثابه یک صنعت توسعه ای دیده و اقتصادی بودن، توسعه صنعتی، تکمیل ذنجیره ارزش در کشور را با یک نگاه علمی و تهیه اسناد پشتیبان برای این صنعت دنبال کنیم. ما باید چه در حوزه تامین برق از محل نیروگاه هسته ای و چه در حوزه تولید دانش و محصولات مختلف در بخش شیمی و کشاورزی و صنعتی در غالب سند جامع توسعه فناوری هسته ای نگاه آینده نگر داشته باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ما باید نیازهای کشور را در آینده با استفاده از روش های اقتصادی با نگاه توسعه محور تامین کنیم. صنایع مختلف باید در کنار صنعت هسته ای رشد کرده و بتوانند از عواید صنعت هسته ای استفاد کنند. مقرر شد بحث سند جامع توسعه فناوری هسته ای هم در کمیته هسته ای کمیسیون انرژی و هم‌در جلسات مشترک با سایر کمیسیون ها در بخش صنعت و کشاورزی دنبال شود.  تهیه سند جامع توسعه فناوری هسته ای را ما کاملا یک موضوع صنعتی تلقی کرده که باید ابعاد مختلف آن چه در حوزه زیر ساخت و فناوری و چه در حوزه آینده نگری دنبال شود.

دکمه بازگشت به بالا