آب و برقاخبارمحیط زیست

تداوم کاهش بارش‌ها در حوضه‌های آبریز طی دی ماه

به نقل از پایگاه آب و انرژی ، پاییز امسال با وجود بارش‌ های پراکنده در کشور فصل بسیار کم بارشی بود که این روند در دی ماه نیز تداوم دارد و آمارها نشان می‌دهد که ماه نخست زمستان ۱۴۰۲ هم وضعیت بارش‌ها در حوضه‌های آبریز چشمگیر نیست.

ارزیابی وضعیت بارش در نخستین فصل از سال آبی جاری (پاییز ۱۴۰۲) نشان می‌دهد که بارندگی‌ها در این مدت نسبت به دوره بلندمدت با کاهش ۳۳ درصدی همراه بوده است.

این وضعیت در ماه نخست زمستان نیز تداوم یافته و تا پانزدهم دی ماه بارش مطلوبی رخ نخواهد داد. براساس آمار تازه منتشر شده از سوی موسسه تحقیقات آب این وضعیت تا ۲۲ دی ماه با اندکی بهبود ادامه خواهد داشت.

آمار جدید منتشر شده توسط موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو درباره وضعیت بارشی حوضه‌های آبریز نشان می‌دهد که حوضه‌های آبریز این هفته و هفته آینده دارای بارش مطلوب نیستند گرچه حوضه آبریز دریای خزر وضع بهتری خواهد داشت.

بر این‌ اساس، برای هفته جاری وقوع بارش‌ها دربرخی مناطق غرب و جنوب کشور پیش‌بینی شده است؛ همچنین با توجه‌ به چشم‌انداز بارش پیش‌بینی‌ شده برای هفته آینده، وقوع بارش‌ها در مناطق شمال، شرق و شمال غرب و برخی از مناطق مرکزی کشور مورد اﻧﺘﻈﺎر است.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این هفته حوضه آبریز فلات مرکزی بیشینه بارش ۳۱.۵ میلیمتر و متوسط محدوده ۱.۳ دهم میلیمتری را خواهد داشت که بیشترین میزان بارش در بین حوضه‌های آبریز است.

حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان بیشینه بارش ۲۵.۳ میلیمتری و متوسط محدوده ۱.۹ میلیمتری را دارد. طبق پیش‌بینی‌ها حوضه آبریز مرزی شرق این هفته بیشینه بارش ۱۵.۴ میلیمتری و متوسط محدوده ۱.۳میلیمتری را دارا است.

برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز بیشینه بارش ۱۰.۴ میلیمتری با متوسط بارش ۱.۳میلیمتری پیش‌بینی شده است. حوضه آبریز دریای خزر نیز در هفته جاری بیشینه بارش ۸.۹ میلیمتری و متوسط محدوده یک میلیمتری دارد.

حوضه آبریز قره‌قوم بیشینه بارش یک دهم میلیمتری و متوسط محدوده صر میلیمتری را شاهد خواهد بود؛ همچنین این هفته از ۳۰ حوضه آبریز درجه ۲ کشور، هیچ حوضه ای بدون بارش نخواهند بود.

افزایش بارش‌های در هفته آینده

بر اساس این گزارش، در هفته منتهی به ۲۲ دی (هفته آینده) وضعیت بارش در حوضه اصلی کمی بهترخواهد بود.

پیش‌بینی می‌شود حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۲ دی بیشینه بارش ۱۴۲.۳ میلیمتری و متوسط محدوده ۳۰ میلیمتری را داشته باشد که بیشترین میزان بارش هم خواهد بود.

حوضه آبریز دریاچه ارومیه هم تا پایان هفته آینده بیشینه بارش ۶۴.۷ میلیمتری با متوسط بارش ۱۳.۱ میلیمتری را خواهد داشت. حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان نیز بیشینه بارش ۶۴ میلیمتری و متوسط بارش ۳.۱ میلیمتری را خواهد داشت.

حوضه آبریز قره قوم هم بیشینه بارش ۵۳.۱ میلیمتری با متوسط محدوده ۲۲.۳ میلیمتری را تجربه خواهد کرد. حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۲۲ دی بیشینه بارش ۴۶.۸ میلیمتری و متوسط محدوده ۳.۲ میلی‌متری را داشته باشد.

حوضه آبریز مرزی شرق هم هفته آینده بیشینه بارش ۴۶.۲ میلیمتری و متوسط محدوده ۱۰.۳ میلیمتری را تجربه خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا