آب و برقاخباربین‌المللرمز ارز

استخراج رمزارز با انرژی خورشیدی در ازبکستان قانونی شد

دولت تاشکند می خواهد استخراج کنندگان رمزارز برای تامین نیروی مزارع خود، پنلهای خورشیدی را نصب کنند.

شرکتهای استخراج کننده رمزارز می توانند به شبکه نیرو نصب شوند اما باید دو برابر قیمت معمول را پرداخت کنند. با این حال در دوره‌های اوج مصرف، هزینه اضافی هم ممکن است دریافت شود.

نیاز به هیچ مجوزی برای استخراج رمزارز نیست اما استخراج کنندگان رمزارز باید در سازمان ملی تازه تاسیس “پروژه‌های چشم انداز ازبکستان”، ثبت شوند.

بعضی از رمزارزها شامل بیت کوین با طی پروسه پیچیده‌ای تولید می شوند. رایانه‌های مورد استفاده برای این منظور، به برق زیادی نیاز دارند. ازبکستان در سال ۲۰۱۸ تجارت رمزارز را در یک صرافی رمزارز داخلی قانونی کرد. این کشور آسیای مرکزی همچنین مجموعه پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر را راه اندازی کرد که عمدتا نیروگاههای خورشیدی و بادی هستند.

بر اساس گزارش رویترز، کشور همسایه قزاقستان که سال گذشته پس از آمریکا به دومین مرکز بزرگ استخراج بیت کوین در جهان تبدیل شد، پس این که فعالیتهای استخراج رمزارز، شبکه نیروی داخلی را با کمبود روبرو کرد، به مقابله با استخراج رمزارزها پرداخت.

دکمه بازگشت به بالا