خانه / یادداشت (صفحه 2)

یادداشت

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد: کاهش واردات نفت ارتباطی به فرزاد B ندارد

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد: کاهش واردات نفت ارتباطی به فرزاد B ندارد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در خصوص کاهش واردات نفت هند از ایران اظهار داشت : آنها گفته اند که کاهش واردات به موضوع فرزاد B ربط دارد اما در واقع ما در زمینه قراردادی ...

ادامه نوشته »