خانه / میزگرد

میزگرد

پیوند نفت و بحران

سيدمحمدصادق خرازي/  معاون اسبق وزارت امورخارجه درحالی که ديپلماسي انرژي به سمت تفكر اصلي سياست گذاري خارجي در حال تغيير است و دغدغه های جديدي را دربارۀ امنيت و ژئوپلیتيك انرژي به همراه مسائل فراروی توسعه و اقدامات مشترك سرمايه‌گذاري برای طراحی سيستم فرامدرن محلي- نفتي طرح ساخته، این پرسش مطرح است که ...

ادامه نوشته »

میزگرد “آب و اقتصاد: پیامدهای اقتصادی بحران آب” برگزار شد

میزگرد سوم از مجموعه نشست‌های آب، فرهنگ و جامعه با عنوان« عوامل و پیامدهای اقتصادی بحران آب» ، روز چهارشنبه مورخ ۱۹ آذر‌ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. اعضای پانل در این میزگرد عبارت بودند از محمدسعید نوری نائینی (اقتصاددان، استاد دانشگاه و ...

ادامه نوشته »

میزگرد “آب و اقتصاد: پیامدهای اقتصادی بحران آب” برگزار شد

میزگرد سوم از مجموعه نشست‌های آب، فرهنگ و جامعه با عنوان« عوامل و پیامدهای اقتصادی بحران آب» ، روز چهارشنبه مورخ ۱۹ آذر‌ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. اعضای پانل در این میزگرد عبارت بودند از محمدسعید نوری نائینی (اقتصاددان، استاد دانشگاه و ...

ادامه نوشته »

حفاری تونل انتقال آب از سد “کانی‌سیب” به دریاچه ارومیه آب ایران آغاز شد

با حضور وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران عملیات حفاری تونل انتقال آب از سد “کانی‌سیب” به دریاچه ارومیه آب ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری اب و انرژی، یکی از برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه است و ...

ادامه نوشته »